en vn

Kết quả xét duyệt Giai đoạn học chuyển đổi - Đợt 1 năm 2019

Xin vui lòng xem Quyết định công nhận kết quả xét duyệt học chuyển đổi thuộc Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Canberrs (Australia), đợt 1 năm 2019 trong file đính kèm dưới đây:


230 - QD - DHHN Xet duyet hoc chuyen doi.pdf