en vn

Quyết định trúng tuyển khóa Bồi dưỡng sau Đại học - Graduate Diploma in TESOL 44

Xin vui lòng xem Quyết định trúng tuyển khóa Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K43 trong file đính kèm dưới đây.


Q trung tuyen PG44.pdf

Kết quả thi HANU Test ngày 17 tháng 5 năm 2020

Xem thêm...

Thông báo tuyển sinh khóa học Graduate Diploma in TESOL 44

Resized up web

Xem thêm...

Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh khóa Graduate Diploma in TESOL 44

Xem thêm...

Kết quả xét duyệt Giai đoạn học chuyển đổi - Đợt 3 năm 2019

Xin vui lòng xem Quyết định công nhận kết quả xét duyệt học chuyển đổi thuộc Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài (Master of TESOL and FLT) giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Canberrs (Australia), đợt 3 năm 2019 trong file đính kèm dưới đây.

Quyết định xét duyệt học chuyển đổi - Khóa 3