en vn

Thông báo tuyển sinh khóa học Graduate Diploma in TESOL - K49

TBTS PG49 1

Xem thêm...

Thông báo tuyển sinh bổ sung khóa học Graduate Diploma in TESOL - K48

Screenshot 47


Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh bổ sung khóa Bồi dưỡng Sau đại học (Graduate Diploma in TESOL) - khóa K48, thuộc chương trình thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài (Master of TESOL and FLT) liên kết với Đại học Canberra (Australia).


- Phát hành và nhận hồ sơ: -     Từ ngày 22/3/2022 đến hết ngày 29/4/2022, vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần tại:

VĂN PHÒNG ĐẠI HỌC CANBERRA
Phòng 217 nhà A, Trường Đại học Hà Nội
       Km9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

-       Ngày thi tuyển (Dự kiến): Tháng 5/2022

-       Ngày khai giảng lớp Bồi dưỡng Sau đại học (Dự kiến): Ngày 13/6//2022


Vui lòng xem Thông báo tuyển sinh trong file đính kèm.

TB Tuyn sinh Graduate Diploma - K48 t 2.pdf

 
Mẫu đơn dự tuyển và mẫu Sơ yếu lí lịch xin vui lòng download tại link sau: 

Mẫu giấy tờ đăng kí dự tuyển khóa Graduate Diploma in TESOL

Thông báo tuyển sinh bổ sung khóa học Graduate Diploma in TESOL - K47

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh bổ sung khóa Bồi dưỡng sau Đại học (Graduate Diploma in TESOL) - khóa K47, thuộc chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài (Master of TESOL and FLT) liên kết với Đại học Canberra (Australia).

- Phát hành và nhận hồ sơ: -     Từ ngày 08/9/2021 đến hết ngày 18/10/2021, vào các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần tại:

VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH MTESOL
Phòng 217 nhà A, Trường Đại học Hà Nội
       Km9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

-       Ngày thi tuyển (Dự kiến): 23/10/2021
-       Ngày khai giảng lớp Bồi dưỡng Sau đại học (Dự kiến): 04/11/2021


Vui lòng xem Thông báo tuyển sinh trong file đính kèm.


TBTS khoa PG47-Bo sung.pdf

 
Mẫu đơn dự tuyển và mẫu Sơ yếu lí lịch xin vui lòng download tại link sau: 

Mẫu giấy tờ đăng kí dự tuyển khóa Graduate Diploma in TESOL

Thông báo tuyển sinh khóa học Graduate Diploma in TESOL - K48

Screenshot 47

Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh khóa Bồi dưỡng Sau đại học (Graduate Diploma in TESOL) - khóa K48, thuộc chương trình thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài (Master of TESOL and FLT) liên kết với Đại học Canberra (Australia).

Xem thêm...

Thông báo tuyển sinh khóa học Graduate Diploma in TESOL - K47


TBTS PG47 1

Xem thêm...