en vn

Mẫu văn bằng, chứng chỉ

1. Mẫu Chứng chỉ Bồi dưỡng Sau Đại học (Graduate Diploma in TESOL) do Trường Đại học Hà Nội cấp.


Mu chng ch G I 001

2. Mẫu bằng Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài (Master of TESOL and FLT) do Đại học Canberra (Australia) cấp.


Sample Testamur - UC 001

Ảnh sự kiện

DSC_2380.JPG

Video