en vn

Mẫu văn bằng, chứng chỉ1. Mẫu Giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng Sau Đại học (Graduate Diploma in TESOL) do Trường Đại học Hà Nội cấp.


Giay CNHT CT GradDip 1

2. Mẫu bằng Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài (Master of TESOL and FLT) do Đại học Canberra (Australia) cấp.


Sample Testamur - UC 001
3. Mẫu Giấy công nhận văn bằng sau khi học viên nộp hồ sơ tại Trung tâm Công nhận văn bằng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://naric.edu.vn/)Mau CNVB-NARICUC2


Ảnh sự kiện

DSC_2121.JPG

Video