en vn

Mẫu văn bằng, chứng chỉ1. Mẫu Chứng chỉ Bồi dưỡng Sau Đại học (Graduate Diploma in TESOL) do Trường Đại học Hà Nội cấp.


Mu chng ch G I 001

2. Mẫu bằng Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài (Master of TESOL and FLT) do Đại học Canberra (Australia) cấp.


Sample Testamur - UC 001
3. Mẫu Giấy công nhận văn bằng sau khi học viên nộp hồ sơ tại Trung tâm Công nhận văn bằng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://naric.edu.vn/)


Mu CNVB-NARIC2

Mu CNVB-NARIC2021


Ảnh sự kiện

DSC_2094.JPG

Video