en vn

Quy định về thu, chi phí dịch vụ thi năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội

Xin vui lòng xem Quyết định về việc ban hành Quy định về thu, chi phí dịch vụ thi năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Hà Nội trong file đính kèm dưới đây.

Q thu phi thi NLNN.pdf

Mẫu văn bằng, chứng chỉ1. Mẫu Giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng Sau Đại học (Graduate Diploma in TESOL) do Trường Đại học Hà Nội cấp.


Giay CNHT CT GradDip 1

2. Mẫu bằng Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài (Master of TESOL and FLT) do Đại học Canberra (Australia) cấp.


Sample Testamur - UC 001
3. Mẫu Giấy công nhận văn bằng sau khi học viên nộp hồ sơ tại Trung tâm Công nhận văn bằng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://naric.edu.vn/)Mu CNVB-NARIC2021


Quy định về việc thu học phí chương trình HANU-UC Master of TESOL and FLT

Xin vui lòng xem Quy định về việc thu học phí Chương trình đào tạo thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài (Master of TESOL and Foreign Language Teaching) liên kết giữa Trường Đạo học Hà Nội và Đại học Canberra (Australia) trong file đính kèm dưới đây:

Quyết định số 183 năm 2019
QyD 183 - Quy dinh thu hoc phi HANU-UC.pdf

Quyết định điều chỉnh mức thu học phí giai đoạn I (Graduate Diploma in TESOL) từ năm 2021 theo Quyết định số 60/QyĐ-ĐHHN như sau:
QyD 60 - Dieu chinh muc thu Hoc Phi HANU-UC MTESOL FLT.pdf

Ưu đãi học phí giai đoạn 1 Graduate Diploma năm 2022Uu dai hoc phi giai doan Grad Dip 2022.pdf

Mẫu giấy tờ đăng kí dự tuyển Graduate Diploma in TESOL

Xin vui lòng download mẫu Sơ yếu lí lịch và mẫu Đơn xin dự tuyển Graduate Diploma in TESOL trong file đính kèm dưới đây.

Don_xin_du_tuyen_Graduate Diploma.doc

So_yeu_ly_lich_Mẫu.doc


Ảnh sự kiện

DSC_2191.JPG

Video