en vn

Thời khóa biểu khóa K46 (UC5)

Xin vui lòng xem thông tin thời khóa biểu của khóa K46 dưới đây: (Click đường link bài viết)1. Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K46
Thời gian học: Từ tháng 2/2021 đến tháng 12/2021

- Lịch học Chuyển đổi: 

- Lịch học kì I: 

- Lịch học kì II:


2. Thời khóa biểu khóa học Giai đoạn 2: Master of TESOL & FLT của khóa UC5
Thời gian học: Từ tháng 2/2022 đến tháng 10/2022

Lịch học khóa UC5: 

Ảnh sự kiện

DSC_2191.JPG

Video