en vn

Thời khóa biểu khóa K45 (UC4)

Xin vui lòng xem thông tin thời khóa biểu của khóa K45 dưới đây: (Click đường link bài viết)1. Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K45
Thời gian học: Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021

- Lịch học Chuyển đổi: PG45_Lch hc chuyn i-PG45.xls

- Lịch học kì I: PG45_Class1_Timetable_Grad Dip PG45-k I.xls
                        PG45_Class2_Timetable_Grad Dip PG45-k I_updated 14122020.xls

- Lịch học kì II: PG45_Class1_Timetable_Grad Dip PG45-k II-updated 05032021.pdf
                         PG45_Class2_Timetable_Grad Dip PG45-k II-updated 05032021.pdf


2. Thời khóa biểu khóa học Giai đoạn 2: Master of TESOL & FLT của khóa UC4
Thời gian học: Từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2022

Lịch học khóa UC4: PG45_MTESOL July 2021 intake_Units.pdf

Ảnh sự kiện

DSC_2094.JPG

Video