en vn

Thời khóa biểu khóa K44 (UC3)

Xin vui lòng xem thông tin thời khóa biểu của khóa K44 dưới đây: (Click đường link bài viết)


1. Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K44
Thời gian học: Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020

- Lịch học Chuyển đổi: PG44_Lch hc chuyn i-PG44-updated 25062020.xls

- Lịch học kì I: 

- Lịch học kì II: PG44_Timetable_Grad Dip PG44-k II.xls


2. Thời khóa biểu khóa học Giai đoạn 2: Master of TESOL & FLT của khóa UC3
Thời gian học: Từ tháng 2/2021 đến tháng 10/2021

Lịch học khóa UC3: UC3_MTESOL February 2021 intake_Units.pdf

Ảnh sự kiện

DSC_2099.JPG

Video