en vn

Thời khóa biểu khóa K43 (UC2)

Xin vui lòng xem thông tin thời khóa biểu của khóa K43 dưới đây: (Click đường link bài viết)


1. Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K43
Thời gian học: Từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020
- Lịch học Chuyển đổi: 

- Lịch học kì I: Timetable_Grad Dip PG43-k I-updated 23122019.xls

- Lịch học kì II: Trong tuần này các môn kì II khóa Graduate Diploma in TESOL sẽ triển khai theo hình thức học online, cụ thể như sau:

 

 

Môn học

Giáo viên

Phần mềm sử dụng

Thời gian học buổi đầu tiên

Study of Language

TS. Nguyễn Nhật Tuấn

Zoom Meeting

8:00 sáng thứ Tư, 18/3/2020

ELT  Material Development and Evaluation

ThS. Vũ Thị Hồng Duyên

Zoom Meeting

8:00 sáng thứ Năm, 19/3/2020

Language Testing and Assessment

TS. Nguyễn Thị Nhân Hòa

Google Meet

8:00 sáng thứ Sáu, 20/3/2020

Language Learning Theory

PGS.TS. Lê Văn Canh

Zoom Meeting

8:00 sáng thứ Ba, 24/3/20202. Thời khóa biểu khóa học Giai đoạn 2: Master of TESOL & FLT của khóa UC2
Thời gian học: Từ tháng 7/2020 đến tháng 5/2021Date

Event

Time

Venue

Note

Friday, 24 July 2020
(Morning)

Opening Ceremony

8:30 – 9:00

Room 102, Building C

 

Student Orientation

9:15 – 10:30

Room 202, Building A1

27/7 – 31/7/2020

Unit: 

Language in Social Context

- Morning: 8:00 – 11:30

Room 204
IEC (Trung tâm Giáo dục Quốc tế)

There is no class on Saturday and Sunday

- Afternoon: 13:00 – 16:30

03/8 – 07/8/2020

Unit:

English Grammar

- Morning: 8:00 – 11:30

Room 204
IEC (Trung tâm Giáo dục Quốc tế)

- Afternoon: 13:00 – 16:30Ảnh sự kiện

DSC_2094.JPG

Video