en vn

Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K42

Xin vui lòng xem lịch học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL khóa 42, thuộc chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Canberra (Australia) trong file đính kèm dưới đây:


Sem 1_Grad Dip UC K42.xls

Sem 2_Grad Dip UC K42.xls

Ảnh sự kiện

DSC_2298.JPG

Video