en vn

Thời khóa biểu khóa học chuyển đổi - tháng 5 năm 2019

Vui lòng xem Thời khóa biểu khóa học chuyển đổi khai giảng tháng 5 năm 2019 dành cho học viên có bằng Đại học thuộc chuyên ngành khác trong file đính kèm dưới đây. 

Lich hoc chuyen doi-K42 UC.xls

Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K42

Xin vui lòng xem lịch học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL khóa 42, thuộc chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Canberra (Australia) trong file đính kèm dưới đây:


Sem 1_Grad Dip UC K42.xls

Sem 2_Grad Dip UC K42.xls

Study Pattern for HANU-UC MTESOL - July 2019

                                  Study Pattern for HANU-UC MTESOL - July 2019 

Dates

29/7 - 11/8/2019

07/10 - 20/10/2019

24/02 - 08/03/2020

04/05 - 17/05/2020

July 2019 commencing Language and Social Context
Approaches to Grammar for Language Teachers
Language Teaching Practice
Oral Communication
English Grammar
Discourse Studies
Research Methods in Education
Professional Project in TESOL/FLT

Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K41

Xin vui lòng xem lịch học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL khóa 41, thuộc chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài giữa Trường Đại học Hà Nội và Đại học Canberra (Australia) trong file đính kèm dưới đây:


Sem 1_Grad Dip UC K41.xls


Sem 2_Grad Dip UC K41.xls

Ảnh sự kiện

DSC_2094.JPG

Video