en vn

Lịch tuyển sinh năm 2024 (Dự kiến)

Dưới đây là lịch dự kiến tuyển sinh năm 2024. Anh/Chị vui lòng theo dõi các thông báo chính thức trên website.


Tuyển sinh khóa K53

UC GradDip_K53 timeline Autosaved


Tuyển sinh khóa K52
K52 Tentative Timeline 1Thời khóa biểu khóa K51 (UC10)

1. Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K51
Thời gian học: Từ tháng 8/2023 đến tháng 5/2024

- Lịch học Chuyển đổi: Lịch học Chuyển đổi-PG51_21Aug.pdf

- Lịch học Graduate Diploma in TESOL: Dự kiến 4 buổi sáng/ 1 tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu)


2. Thời khóa biểu khóa học Giai đoạn 2: Master of TESOL & FLT của khóa UC10
Thời gian học: Từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025

Lịch học khóa UC10: MTESOL JULY 2024 intake_Units_UC10_Tentative.pdf

* Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi và sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình học

Thời gian học: Sáng: 8h00 - 11h30 & Chiều 13h00 - 16h30

Thời khóa biểu khóa K50 (UC9)


1. 
Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K50
Thời gian học: Từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2023

- Lịch học Chuyển đổi: Lịch học Chuyển đổi-PG50_19012023.pdf

- Lịch học Graduate Diploma in TESOL: Dự kiến 4 buổi sáng/ 1 tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu)


2. Thời khóa biểu khóa học Giai đoạn 2: Master of TESOL & FLT của khóa UC9
Thời gian học: Từ tháng 2/2024 đến tháng 10/2024

Lịch học khóa UC9: MTESOL FEBRUARY 2024 intake_Units_UC9_Tentative.pdf

* Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi và sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình học

Thời gian học: Sáng: 8h00 - 11h30 & Chiều 13h00 - 16h30Thời khóa biểu khóa K49 (UC8)

1. Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K49
Thời gian học: Từ tháng 8/2022 đến tháng 5/2023

- Lịch học Chuyển đổi: 

- Lịch học Graduate Diploma in TESOL: Dự kiến 4 buổi sáng/ 1 tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu)2. Thời khóa biểu khóa học Giai đoạn 2: Master of TESOL & FLT của khóa UC8
Thời gian học: Từ tháng 7/2023 đến tháng 5/2024

Lịch học khóa UC8: MTESOL JULY 2023 intake_Units_UC8_Tentative.pdf

* Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi và sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình học

Thời gian học: Sáng: 8h00 - 11h30 & Chiều 13h00 - 16h30

Ảnh sự kiện

DSC_2129.JPG

Video