en vn

Thời khóa biểu khóa K51 (UC10)

1. Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K51
Thời gian học: Từ tháng 8/2023 đến tháng 5/2024

- Lịch học Chuyển đổi: Lịch học Chuyển đổi-PG51_21Aug.pdf

- Lịch học Graduate Diploma in TESOL: To be updated2. Thời khóa biểu khóa học Giai đoạn 2: Master of TESOL & FLT của khóa UC10
Thời gian học: Từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025

Lịch học khóa UC10: MTESOL JULY 2024 intake_Units_UC10_Tentative.pdf

* Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi và sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình học

Thời gian học: Sáng: 8h00 - 11h30 & Chiều 13h00 - 16h30

Thời khóa biểu khóa K50 (UC9)


1. 
Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K50
Thời gian học: Từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2023

- Lịch học Chuyển đổi: Lịch học Chuyển đổi-PG50_19012023.pdf

- Lịch học Graduate Diploma in TESOL: 
Lớp 1PGN-50 Timetable_updated 01082023.pdf
Lớp 2PGN-50 Timetable-updated 01082023.pdf

2. Thời khóa biểu khóa học Giai đoạn 2: Master of TESOL & FLT của khóa UC9
Thời gian học: Từ tháng 2/2024 đến tháng 10/2024

Lịch học khóa UC9: MTESOL FEBRUARY 2024 intake_Units_UC9_Tentative.pdf

* Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi và sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình học

Thời gian học: Sáng: 8h00 - 11h30 & Chiều 13h00 - 16h30Thời khóa biểu khóa K49 (UC8)

1. Thời khóa biểu khóa học Bồi dưỡng Sau đại học - Graduate Diploma in TESOL K49
Thời gian học: Từ tháng 8/2022 đến tháng 5/2023

- Lịch học Chuyển đổi: 

- Lịch học Graduate Diploma in TESOL: 2. Thời khóa biểu khóa học Giai đoạn 2: Master of TESOL & FLT của khóa UC8
Thời gian học: Từ tháng 7/2023 đến tháng 5/2024

Lịch học khóa UC8: MTESOL JULY 2023 intake_Units_UC8_Tentative.pdf

* Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi và sẽ được cập nhật liên tục trong quá trình học

Thời gian học: Sáng: 8h00 - 11h30 & Chiều 13h00 - 16h30

Thời khóa biểu khóa K46 (UC5)

Xin vui lòng xem thông tin thời khóa biểu của khóa K46 dưới đây: (Click đường link bài viết)

Xem thêm...

Ảnh sự kiện

DSC_2380.JPG

Video