en vn

Ưu đãi học phí giai đoạn Bồi dưỡng Sau Đại học (Graduate Diploma in TESOL) năm 2023


Uu Dai HP 2023


Trường Đại học Hà Nội thông báo về việc áp dụng ưu đãi học phí và đối tượng được hưởng ưu đãi học phí giai đoạn Bồi dưỡng Sau Đại học (Graduate Diploma in TESOL) của Chương trình  Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và tiếng nước ngoài (Master of TESOL and FLT)  liên kết với Đại học Canberra (Australia) như sau:


Mức ưu đãi học phí: Giảm 10% học phí giai đoạn Bồi dưỡng Sau Đại học (Graduate Diploma in TESOL) thuộc chương trình HANU - UC MTESOL & FLT

Đối tượng thụ hưởng:
- Cử nhân tốt nghiệp các chuyên ngành, tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội;
- Học viên tham gia Đề án Bồi dưỡng Ngoại ngữ tại Trường Đại học Hà Nội.

Xin vui lòng xem thông báo tại file đính kèm dưới đây:

Uu dai hoc phi PG nam 2023.pdf


Ảnh sự kiện

DSC_2380.JPG

Video